Smluvní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky, prosím přečíst. Závaznou objednávkou s těmito podmínkami

souhlasíte.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Autobusová doprava PavčaBus Příbram se sídlem Dlouhá 103, Příbram 26101, IČO: 765 311 98, DIČ:CZ8708191261, zapsána na Živnostenském úřadu Příbram, č.j. 13153/2018/OŽÚ/Ste pod sp.zn.: SZ MeUPB 08633/2018 která splňuje podmínky zajezdové dopravy dle občanského zákoníku
  (zákon 89/2021 Sb.) Zprostředkovává prodej služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.
 • Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.
 • Smlouva o zájezdu je uzavírána závaznou objednávkou zájezdové dopravy elektronickou podobou.

2. SMLUVNÍ VZTAH
 • Vztah mezi dopravcem a zákazníkem vzniká uzavřením závazné objednávky na dopravu osob, podanou elektronicky či písemně a dopravcem potvrzena. 
 • Pokud je doprava zprostředkovávána pro třetí osobu, nese za ní odpovědnost osoba zasílající písemnou objednávku. 
 • Objednávka musí být opatřena fakturačními údaji, aby mohlo dojít ke správnému vyhotovení fakturace ceny bez zbytečného odkladu. 


3. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Dopravce má právo na zaplacení ceny zájezdu, výletu či ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím.
 • Zákazník se zavazuje hradit celkovou cenu zájezdu nebo výletu před jejich čerpáním, pokud k tomu budou vyzváni. 
 • Cena služeb je sjednávána dohodou a odsouhlasením obou smluvních stran.  
 • Dopravce si vyhrazuje právo k nepřistavení a neuskutečnění dopravy, v případě problémům s platbami, či opakovaného porušení splatností.
4. POKUTY A PENALIZACE 
 • Splatnost faktury je 5 dní 
 • V případě potřeby, lze po domluvě prodloužit, poté smluvní sankce 

 • 5000 Kč jednorázově 
 • 200 Kč / den prodlení 
 • Dále zákonné úroky, úroky z prodlení a další